Home » Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

YLEISTÄ
Oulun Taiji-seura ry pyrkii vuoden 2017 toiminnallaan edistämään wushu- ja qigong-lajien tunnettavuutta ja harrastusmahdollisuuksia Oulussa. Tavoitteisiin pyritään järjestämällä Taijiquan, Terveys-qigong ja Dao Yin Yang Sheng Gong -qigong -kursseja, säännöllisiä viikottaisia harjoituksia jäsenille sekä kesäaikaan kaikille avoimia ja ilmaisia kursseja Ainolan puistossa kahdesti viikossa. Lisäksi seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin julkisiin tapahtumiin. Seura kuuluu Suomen Wushu-liittoon.

SEURAN HALLINTO
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään yksi mutta enintään kolme hallituksen jäsentä (min 5, max 7 hlöä). Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi järjestetään seuran vuosikokous tammi-kesäkuun välisenä aikana.

Katso vuoden 2017 hallitus sivulta.

TIEDOTUS- JA HARRASTUSTOIMINTA
Seura järjestää viikottaisia harjoituksia jäsenilleen kevät- ja syyskaudella.
Kesällä seura järjestää kaikille avoimet ja ilmaiset harjoitukset kahdesti viikossa.
Seura järjestää taiji- ja qigong-alkeiskurssit kevät- ja syyskaudella.
Seura järjestää Taiji-Piknik -tapahtuman kesäkaudella.
Seura julkaisee ja tiedottaa toiminnastaan ja tietoonsa tulleista leireistä ja tapahtumista nettisivuillaan, Facebook-sivullaan sekä jäsenilleen sähköpostilla.
Seura jakaa tarvittaessa tietoa myös muille tahoille.
Seura pitää yhteyttä kansainvälisiin lajiliittoihin kuulumalla Suomen Wushu-liittoon ja tiedottaa jäsenilleen lajin kansainvälisistä tapahtumista.