Home » Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

YLEISTÄ
Oulun Taiji-seura ry pyrkii toiminnallaan edistämään wushu- ja qigong-lajien tunnettavuutta ja harrastusmahdollisuuksia Oulussa. Tavoitteisiin pyritään järjestämällä Taijiquan, Terveys-qigong ja Dao Yin Yang Sheng Gong -qigong -kursseja, säännöllisiä viikottaisia harjoituksia jäsenille sekä kesäaikaan kaikille avoimia ja ilmaisia kursseja Ainolan puistossa kahdesti viikossa. Lisäksi seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin julkisiin tapahtumiin. Seura kuuluu Suomen Wushu-liittoon ja
Suomen Daoyin Yang Sheng Gong -liittoon.

SEURAN HALLINTO
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään yksi mutta enintään kolme hallituksen jäsentä (min 5, max 7 hlöä). Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi järjestetään seuran vuosikokous tammi-kesäkuun välisenä aikana.

Katso vuoden 2021 hallitus sivulta.

TIEDOTUS- JA HARRASTUSTOIMINTA
Seura järjestää viikottaisia harjoituksia jäsenilleen kevät- ja syyskaudella.
Kesällä seura järjestää kaikille avoimet ja ilmaiset Taiji-harjoitukset kahdesti viikossa.
Seura järjestää Taiji- , Terveys-qigong ja Dyysg-alkeiskurssit kevät- ja syyskaudella.
Seura julkaisee ja tiedottaa toiminnastaan ja tietoonsa tulleista leireistä ja tapahtumista nettisivuillaan
sekä jäsenyhdistyksilleen sähköpostilla ja fb.
Seura jakaa tarvittaessa tietoa myös muille tahoille.
Seura pitää yhteyttä kansainvälisiin lajiliittoihin kuulumalla Suomen Wushu-liittoon ja Suomen Daoyin
Yang Sheng Gong -liittoon ja tiedottaa jäsenilleen lajien kansainvälisistä tapahtumista.

KOULUTUS- JA LEIRITOIMINTA
Seura kutsuu keväällä ja syksyllä Wushu-liiton päävalmentajan Zhang Fangin Ouluun pitämään viikonloppuleirin. Lisäksi seuran ohjaajat osallistuvat mahdollisiin Wushu-liiton järjestämiin ohjaajakoulutuksiin.

KILPAILUTOIMINTA
Ei ole suunniteltu vuodelle 2021.