Home » Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

YLEISTÄ
Oulun Taiji-seura ry pyrkii vuoden 2017 toiminnallaan edistämään wushu- ja qigong-lajien tunnettavuutta ja harrastusmahdollisuuksia Oulussa. Tavoitteisiin pyritään järjestämällä Taijiquan, Terveys-qigong ja Dao Yin Yang Sheng Gong -qigong -kursseja, säännöllisiä viikottaisia harjoituksia jäsenille sekä kesäaikaan kaikille avoimia ja ilmaisia kursseja Ainolan puistossa kahdesti viikossa. Lisäksi seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan erilaisiin julkisiin tapahtumiin. Seura kuuluu Suomen Wushu-liittoon.

SEURAN HALLINTO
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä vähintään yksi mutta enintään kolme hallituksen jäsentä (min 5, max 7 hlöä). Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi järjestetään seuran vuosikokous tammi-kesäkuun välisenä aikana.

Katso vuoden 2017 hallitus sivulta.

TIEDOTUS- JA HARRASTUSTOIMINTA
Seura järjestää viikottaisia harjoituksia jäsenilleen kevät- ja syyskaudella.
Kesällä seura järjestää kaikille avoimet ja ilmaiset harjoitukset kahdesti viikossa.
Seura järjestää taiji- ja qigong-alkeiskurssit kevät- ja syyskaudella.
Seura järjestää Taiji-Piknik -tapahtuman kesäkaudella.
Seura julkaisee ja tiedottaa toiminnastaan ja tietoonsa tulleista leireistä ja tapahtumista nettisivuillaan, Facebook-sivullaan sekä jäsenilleen sähköpostilla.
Seura jakaa tarvittaessa tietoa myös muille tahoille.
Seura pitää yhteyttä kansainvälisiin lajiliittoihin kuulumalla Suomen Wushu-liittoon ja tiedottaa jäsenilleen lajin kansainvälisistä tapahtumista.

KOULUTUS- JA LEIRITOIMINTA
Seura kutsuu keväällä ja syksyllä Wushu-liiton päävalmentajan Zhang Fangin Ouluun pitämään viikonloppuleirin. Mahdollisuuksien mukaan seura myös jatkaa 2016 syksyllä hyvin käynnistynyttä uutta perinnettä kutsua Pekingin urheiluyliopiston opettaja Zhuang Yongchang pitämään viikonloppuleirejä. Lisäksi seuran ohjaajat osallistuvat mahdollisiin Wushu-liiton järjestämiin ohjaajakoulutuksiin.

KILPAILUTOIMINTA JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Täsmentyy tarkemmin myöhemmin.
Suunnitelmissa on osallistua syyskuussa Hollannissa Amsterdamissa järjestettäviin Health Qigongin MM kisoihin ja seminaariin.